Menu

Распоред додатне, допунске наставе и секција за школску 2022/2023. годину

Распоред часова додатне наставе - предметна настава

Наставник Предмет Одељења Дан Редни број часа Место реализације
Нина Симић Математика 5-1,2
7-1,2
понедељак седми (пети р.)
и осми (седми р.) час
кабинет математике 2
Марко Мојсин 6-1,2
8-1,2
понедељак 7. час кабинет математике 2
Љиља Рафаиловић Српски језик 5/1, 5/2
7/1, 7/2
петак 7. час Кабинет српског језика
Драгана Вукосав 6-1,2 и 8-1,2 понедељак претчас Кабинет српског језика
Наташа Лилић Географија 6, 7, 8 четвртак претчас, по потреби (за такмичење) Кабинет географије
Јелица Гајић Биологија 5, 6, 7. и 8. понедељак 5. разред - 7. час
6, 7. и 8. разред - 8. час
Кабинет биологије
Владан Лазић Физика 6, 7. и 8. четвртак претчас, по потреби (за такмичење) Кабинет физике
Мира Баранин Хемија 7. и 8. понедељак претчас Кабинет хемије
Михаило Милићевић Историја 6, 7. и 8. среда 8. час Кабинет историје
Милица Јанковић Енглески језик 5, 6, 7. и 8. среда 7. час Кабинет енглеског језика
Милена Стојановић 7/2 петак претчас, од 7.15 Кабинет енглеског језика
Весна Кукрић Немачки језик 7. и 8. петак 8. час Кабинет немачког језика


Распоред часова допунске наставе - предметна настава

Наставник Предмет Одељења Дан Редни број часа Место реализације
Нина Симић Математика 5-1,2 и 7-1,2 уторак претчас 7.15 Кабинет математике
Марко Мојсин 6-1,2 и 8-1,2 уторак претчас 7.15 Кабинет математике
Љиља Рафаиловић Српски језик 5/1 и 5/2
7/1 и 7/2
уторак 7. час Кабинет српског језика
Драгана Вукосав 6-1,2 и 8-1,2 среда претчас Кабинет српског језика
Наташа Лилић Географија 5, 6, 7. и 8. уторак 7. час, сваке недеље други разред Кабинет географије
Јелица Гајић Биологија 5, 6, 7. и 8. среда 8. час Кабинет биологије
Владан Лазић Физика 6, 7. и 8. четвртак Претчас
Прве недеље 6. р
Друге недеље 7. р
Треће недеље 8.р
Кабинет физике
Мира Баранин Хемија 7. и 8. среда претчас Кабинет хемије
Михаило Милићевић Историја 5, 6, 7. и 8. понедељак 8. час Кабинет историје
Милица Јанковић Енглески језик 5, 6, 7. и 8. понедељак 8. час Кабинет енглеског језика
Милена Стојановић 7/2 среда претчас (од 7.10) Кабинет енглеског језика
Весна Кукрић Немачки језик 5, 6, 7. и 8. петак, сваке недеље други разред 7. час Кабинет немачког језика


Распоред одржавања секција - предметна настава

Наставник Назив секције Дан Редни број часа Место реализације
Љиља Рафаиловић Рецитаторско/драмска секција старијих разреда понедељак 7. час Кабинет српског језика
Милена Стојановић Љубитељи страних језика- енглески језик понедељак претчас (од 7.15) Кабинет енглеског језика
Јасмина Лошић Ликовна секција старијих разреда
Михаило Милићевић Историјска секција четвртак 8. час Кабинет историје
Весна Кукрић, Милица Јанковић Љубитељи страних језика /немачки ј, енглески ј. среда 7. час Кабинет немачког језика
Љубомир Пјевовић Хор старијих разреда четвртак 7. и 8. час Кабинет за музичко
Сузана Јанковић Спортска секција четвртак 8. час од 14.00 Сала за физичко васпитање
Драгана Вукосав Литерарно/новинарска секција петак 7. час Кабинет српског језика
Милица Јанковић Љубитељи страних језика (енглески језик) четвртак 7. час Кабинет енглеског језика
Пешовић Радош Microbit програмирање понедељак, уторак 8. час Кабинет информатике и рачунарства

Распоред одржавања секција - млађи разреди

Наставник Назив секције Дан Редни број часа Место реализације
Милица Пурар Драмска секција млађих разреда среда 6. учионица
Елена Кљујев Ритмичка секција понедељак 6. учионица
Милена Ђорђевић Литерарна секција уторак 6. учионица
Весна Пајић Математичка секција млађих разреда понедељак 5. учионица
Тијана Јовановић Ритмичка секција млађих разреда уторак 6. учионица
Славица Надић трећи и четврти Ликовна секција млађих разреда
Бранислава Кекановић први и други Ликовна секција млађих разреда четвртак 6. учионица
Невена Војводић Хор млађих разреда