Menu

Контакт информације

ОШ "Војвода Мишић"
Др Милутина Ивковића 4, Београд

Директор
телефон/факс: +381 11 2647 740
e-mail: osmisic.direktor@open.telekom.rs
Секретар
телефон: +381 11 2647 742
e-mail: osmisic@open.telekom.rs
Рачуноводство
телефон: +381 11 2647 742
Педагог
телефон: +381 11 2647 742
e-mail: osmisic.pedagog@open.telekom.rs