Menu

Одељењске старешине у школској 2019/2020. години

Разредна настава

Разред и одељење Име и презиме учитеља
I-1 Јованка Бурмазевић
I-2 Милена Ђорђевић
II-1 Весна Радошевић
II-2 Бранислава Кекановић
III-1 Тијана Јовановић
III-2 Горан Стојановић
IV-1 Невена Војводић Николић
IV-2 Славица Надић

Предметна настава

Разред и одељење Име и презиме
V-1 Љубомир Пјевовић
V-2 Јасмина Лошић
VI-1 Љиља Рафаиловић
VI-2 Весна Кукрић
VII-1 Марко Мојсин
VII-2 Радош Пешовић
VIII-1 Наташа Лилић
VIII-2 Владан Лазић