Menu

Одељењске старешине у школској 2022/2023. години

Разредна настава

Разред и одељење Име и презиме учитеља
I-1 Весна Радошевић
I-2 Бранислава Кекановић
II-1 Тамара Видановић
II-2 Елена Кљујев
III-1 Невена Војводић
III-2 Славица Надић
IV-1 Милица Пурар
IV-2 Милена Ђорђевић

Предметна настава

Разред и одељење Име и презиме
V-1 Нина Симић
V-2 Михаило Милићевић
VI-1 Радош Пешовић
VI-2 Драгана Вукосав
VII-1 Милица Јанковић
VII-2 Милена Стојановић
VIII-1 Љубомир Пјевовић
VIII-2 Јасмина Лошић