Menu

Чланови Савета родитеља за школску 2019/2020. годину

Име и презиме Одељење
Роксанда Бабић 1/1
Јелена Ивић 1/2
Данијела Радојевић 2/1
Зорица Биочанин 2/2
Никола Јовичић 3/1
Ненад Милитаревић 3/2
Оливера Петровић 4/1
Марија Савић 4/2
Ивана Кукрик 5/1
Бранка Боћан 5/2
Данијела Гулевски 6/1
Соња Младеновски 6/2
Марија Лазовић 7/1
Никола Милошевић 7/2
Јелена Кресоја 8/1
Драгана Милутиновић 8/2