Menu

Списак запослених

Наставници разредне наставе
Весна Радошевић Наставник разредне наставе
Јованка Бурмазевић
Милена Ђорђевић
Бранислава Кекановић
Тијана Јовановић
Горан Стојановић
Невена Војводић Николић
Славица Надић
Елена Кљујев, боравак
Милица Пурар, боравак
Наставници предметне наставе
Љиља Рафаиловић наставник српског језика
Драгана Вукосав
Весна Кукрић наставник немачког језика
Милена Стојановић наставник енглеског језика
Милица Јанковић
Нина Симић наставник математике
Марко Мојсин
Наташа Лилић наставник географије
Љубимирка Галин Алексић наставник иторије
Владан Лазић наставник физике
Мира Баранин наставник хемије
Драгана Косовац наставник биологије
Радош Пешовић наставник технике и технологије
Владан Лазић
Љубомир Пјевовић наставник музичке културе
Јасмина Лошић наставник ликовне културе
Слађан Бурмазевић наставник физичког васпитања
Анита Илић вероучитељ
Администрација и стручне службе
Драгана Спасојевић директор
Маја Вукићевић педагог, стручни сарадник
Снежана Јовановић секретар
Ивана Танасковић Касељ благајник
Кристина Миленковић шеф рачуноводства
Помоћно особље и одржавање
Миленко Димић домар
Раде Србиновски ложач
Весна Алексић сервирка
Даринка Петровић спремачица
Горица Петровић
Душанка Бошковић
Радојка Бучић
Борка Обрадовић
Гордана Милић