Menu

Јавне набавке

Правилник о поступку јавних набавки добара услуга и радова

Интерни план јавних набавки за 2023. годину

Редни број и врста Назив јавне набавке Предмет Објављено Документа
ЈН бр.1.2.3/20 Јавна набавка услуга Припрема и дистрибуција школског оброка 13.8.2020. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о обустави поступка
.......
Обавештење о обустави поступка
 
ЈН бр.1.1.3/20 Јавна набавка добара Електрична енергија 22.5.2020. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
 
ЈН бр.1.2.1/20 Јавна набавка услуга Извођење екскурзије 28.2.2020. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одговор на захтев за додатним информацијама
.......
Обавештење о обустави поступка
 
ЈН бр.1.2.1/19 Јавна набавка услуга Извођење екскурзије, наставе у природи и излета 12.12.2019. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одговор 1
.......
Одлука о закључењу оквирног споразума
(стр. 1, стр.2, стр.3, стр. 4, стр. 5 и стр. 6)
.......
Одлука о обустави поступка
(стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4
и стр. 5)
.......
Обавештење о обустави поступка
.......
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
.......
Обавештење о закљученом оквирном споразуму (партија 3)
.......
Обавештење о закљученом уговору (партије 1, 2 и 3)
 
ЈН бр. 1.1.4/19 Јавна набавка добара Школски намештај 01.08.2019. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одговор на захтев за додатним информацијама
Конкурсна документација - пречишћен текст
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1.2.2/19 Јавна набавка услуга Припрема и дистрибуција школског оброка 15.04.2019. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1.1.1/19 Јавна набавка добара електрична енергија 19.03.2019. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1.2.1-2/18 Јавна набавка услуге извођење наставе у природи, са циљем закључења оквирног споразума са једним понуђачем 01.02.2019. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1/19 Набавка добара Брикети 25.01.2019. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1.2.1/18 Јавна набавка услуге Извођење екскурзије, наставе у природи и излета 15.11.2018. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о закључењу оквирног споразума
.......
Одлука о обустави поступка
.......
Обавештење о обустави поступка
(Партија 1)

.......
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
(Партије 2, 3, 4, 5 и 6)

.......
Одлука о закључењу оквирног споразума
(стр.1, стр. 2, стр. 3)
.......
Решење о исправци техничке грешке (стр. 1, стр. 2)
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/18 ЈНМВ Јавна набавка услуге Припрема и дистрибуција школског оброка - ручка упакованог са колачем или воћем за ученике 13.03.2018. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
(стр. 1, стр. 2 и стр. 3)
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
1.1.1/18 ЈНМВ Јавна набавка добара Електрична енергија 19.03.2018. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
1.2.2/17 ЈНМВ Јавна набавка услуге Припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике 04.04.2017. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
1.1.1/17 ЈНМВ Јавна набавка добара - електрична енергија Електрична енергија 21.02.2017. Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
.......
Одлука о додели уговора
.......
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈНМВ 1/2013 Молерско-фарбарски радови у фискултурној сали Радови 10.05.2013. Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
ЈНМВ 2/2013 Замена подова у учионицама школе Радови 12.06.2013. Конкурсна документација