Menu

Обогаћени једносменски рад

ПРОЈЕКАТ ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД


Поштовани ученици и родитељи, oбогаћени једносменски рад са десет радионица у терминима после редовне наставе почео је и ове школске године. Кликом на називе радионица можете добити више информација о радионицама. Придружите нам се!

Учешћем у различитим активностима ученицима је омогућено:

  • Да усаврше своја знања, постигну боља образовна постигнућа и превазђу препреке у учењу
  • Да развију здравствено – хигијенске навике и позитиван однос према сопственом телу и очувању здравља
  • Да квалитетно и безбедно проводе слободнo време
  • Да развију социјалне вештине(комуникација, дружење, тимски рад...)
  • Да развију предузетничкии спортски дух
  • Да развију логичко мишљење
  • Да негују културу лепог понашања и др.

Програм рада у оквиру пројекта "Обогаћени једносменски рад“ чини добар модел учења и провођења слободног времена, јер се васпитно-образовне активности прилагођавају интересовањима ученика. Деца уживају у креативним радионицама, спортским активностима; упознају и квалитетно друже се са наставницима, који ће им предавати у старијим разредима. Између осталог, деца имају подршку у учењу, продубљују садржаје које уче у редовној настави, па уз то могу и да израде домаће задатке док бораве у школи.


Свет филма и фотографије

Славица Надић

четвртак, 14.00-15.00


Свет филма и фотографије →Подршка ученицима у учењу немачког језика

Весна Кукрић

уторак, 14.00-16.00


Немачки језик →Музичке радионице

Љубомир Пјевовић

четвртак, 16.00-17.00


Музичке радионице →
Музичке радионице (pptx) →Упознајмо свет

Милена Ђорђевић

уторак, 14.00-16.00


Упознајмо свет →MICRO BIT програмирање

Радош Пешовић

понедељак, 14.00-15.20
уторак, 14.00-15.20


MICRO BIT програмирање (видео) →Домаћинство

Невена Војводић Николић

понедељак, 14.00-16.00
Подршка ученицима у учењу - технике учења

Маја Вукићевић

уторак, 14.00-16.00 среда, 14.00-16.00 четвртак, 14.00-1`6.00


Технике учења →
Технике учења (видео) →Креативна ликовна радионица кроз верску наставу

Анита Илић

четвртак, 14.00-15.00


Креативна ликовна радионица →