Menu

Календар образовно-васпитног рада за школску 2023/2024 годину

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020. године.

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године. Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда биће остварен током 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст
Зимски распуст има два дела - први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.
Пролећни распуст
Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
Летњи распуст
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике 8. разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године.
Државни и верски празници
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр.43/01, 101/07 и 92/11).
Завршни испит
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. године и у суботу, 28. марта 2020, а завршни испит у среду, 17. јуна, четвртак, 18. јуна и петак, 19. јуна 2020. године.

Преузмите календар за школску 2022/2023. годину