Menu

Информације за родитеље

Уџбеници
који ће се користити у школској 2023/2024. години →


Осигурање ученика за школску 2021/2022. годину
Полиса осигурања број 7105472
Предуговорне информације
Потврда о закљученом осигурању
Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)
Посебни услови за осигурање ученика и студената за случај хирушке интервенције као последице несрећног случаја (незгоде)
Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећност случаја (незгоде)
Допунски услови за осигурање ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја (незгоде)
Табела инвалидитета
Упутство за пријаву несрећног случаја (незгоде) код осигурања ученика
Списак документације за пријаву несрећног случаја
Пријава несрећног случаја (образац) и
инструкција за плаћање


Савет родитеља   
Реч педагога школе
Савети за ученике у вези са учењем на даљину >>>>
Савети за упис у средњу школу >>>>
Савети за безбедан пут кроз дигиталне комуникације >>>>
1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред