Menu

Чланови Савета родитеља
за школску 2023/2024. годину

Име и презиме Одељење
Сања Борокић 1/1
Бранко Ратковић 1/2
Невена Исмић 2/1
Катарина Корша 2/2
Сандра Јовановић 3/1
Тина Кристан Растовић 3/2
Јована Лукић 4/1
Иван Минић 4/2
Роксанда Бабић 5/1
Ксенија Лубарда 5/2
Данијела Радојевић 6/1
Зорица Биочанин 6/2
Никола Јовичић 7/1
Милица Бегенишић 7/2
Данијела Фишаков 8/1
Марија Савић 8/2