Menu

Чланови Школског одбора
за школску 2023/2024.годину

Име и презиме Функција
Драгана Вукосав председник
Данијела Радојевић заменик председника
Марко Мојсин Чланови
Милена Ђорђевић
Зорица Биочанин
Маријана Чех
Данијела Фишаков
Зорана Војновић
Душан Илић