Menu

Предавања за ученике седмог и осмог разреда

У нашој школи су 21. и 22. октобра 2020. у одељењима седмог и осмог разреда одржане радионице „Здрав начин живота“, „Екологија и заштита животне средине“ и „Циркуларна економија“. Радионице су одржане у сарадњи са Центром за едукације, одрживи развој и иновације и Општином Савски венац.

Циљ радионице „Здрав начин живота“ је да се ученици едукују и подстакну на позитиван став према здравом начину живота, како би се убудуће здравље ученика могло превентивно побољшати.

Радионице „Екологија и заштита животне средине“ и „Циркуларна економија“ имају за циљ мотивисање младих људи ка одговорном понашању према животној средини и подизање еколошке свести о значају здраве средине за живот. Специфички циљеви пројекта имају двострану улогу, први је промена навика младих у правцу одговорнијег односа према животној средини, а други је представљање позитивних примера из праксе и могућности зеленог предузетништва кроз покретање бизниса у области зелене економије, чиме се младима отварају пословне перспективе које ова област нуди. Примена Циркуларне економије младима не пружа само информације о начинима и значају заштите животне средине, већ представља и један од начина покретања „зеленог предузетништва“.

У овај пројекат су укључени ученици 7. и 8. разреда основних школа и ученици 1. и 2. разреда средњих школа, јер је то циљна група која ће у наредном периоду сазревати и моћи и у пракси да примени стечена знања, али и да позитивно утиче на друге кроз вршњачку едукацију.

У оквиру пројекта је предвиђено да ученици након завршеног рада у групама на самој радионици, шаљу своје идеје у виду презентације како би се у току наредне недеље одржала изложба њихових радова и поделиле награде најуспешнијим пројектима.


Power Point презентација