Menu

Стручно усавршавање запослених

У суботу 22. октобра у просторијама школе реализован је семинар за запослене у времену од 9 до 17 часова у вези са школским законодавством.