Menu

Списак запослених

Наставници разредне наставе
Весна Радошевић Наставник разредне наставе
Милица Пурар
Милена Ђорђевић
Бранислава Кекановић
Данило Трајковић
Невена Војводић Николић
Славица Надић
Елена Кљујев
Мирјана Матковић
Данијела Петровић
Ивана Јовановић
Драгана Недељковић, боравак
Сања Банковић, боравак
 
Наставници предметне наставе
Љиља Рафаиловић наставник српског језика
Драгана Вукосав
Весна Кукрић наставник немачког језика
Милена Стојановић наставник енглеског језика
Милица Јанковић
Нина Симић наставник математике
наставник информатике и рачунарства
Марко Мојсин
Наташа Лилић наставник географије
Михаило Милићевић наставник иторије
Милица Ђекић наставник физике
Наставник информатике и рачунарства
Мира Баранин наставник хемије
Јелица Гајић наставник биологије
Радош Пешовић наставник технике и технологије
наставник информатике и рачунарства
Љубомир Пјевовић наставник музичке културе
Јасмина Лошић наставник ликовне културе
Сузана Јанковић наставник физичког васпитања
Немања Божић
Милица Опачић вероучитељ
Администрација и стручне службе
Тијана Јовановић директор
Маја Вукићевић педагог, стручни сарадник
Кристина Лешевић секретар
Ивана Танасковић Касељ благајник
Ана Ивић шеф рачуноводства
Душица Ђукић Бодловић библиотекар
 
Помоћно особље и одржавање
Миленко Димић домар
Весна Алексић сервирка
Даринка Петровић спремачица
Горица Петровић
Душанка Бошковић
Радојка Бучић
Сања Марковић
Гордана Милић