Распореди
Задужења
Организација радног дана

Школа организује рад у једној смени - преподневној.
Наставни предмети и часови одељењског старешине реализују се од 8.00 до 14.00 часова, по утврђеном распореду.
Часови допунске наставе, додатне наставе и слободне активности ученика /секције/ реализују се од 7.00 до 8.00 часова и после 14 часова, у зависности од распореда.
Ученици обавезно долазе на наставу 10 минута пре почетка часа, а дежурни наставник најкасније у 07,30 часова.

Рад продуженог боравка

Продужени боравак ради од 11.30 до 18.00 часова.

11,30-11,45 Преузимање ученика
11,45-12,15 Васпитно-хигијенске навике (исхрана деце)
12,15-13,15 Активности у слободном времену
13,15-14,15 Израда домаћих задатака, помоћ у учењу и раду
14,15-14,30 Дежурство на одмору
14,30-15,30 Помоћ ученицима у учењу и раду, стимулативни рад
15,30-16,00 Дежурство на одмору
16,00-18,00 Реализовање активности у слободном времену